Bukov pelet

Bukov pelet je proizvod koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suvog visoko kaloričnog drveta bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava sa veoma malom količinom vlage (8%). Proizvodi se od 100% bukove drvne mase. Cilindričnog su oblika, kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorevanjem nastaje svega 1% pepela.

Zašto pelet:

  • 2kg peleta = 1 litar lož ulja
  • 1 kg peleta = 5kw snage
  • 1.85 kg peleta = 1 m3 prirodnog gasa

Pelet: samo najprikladniji deo drveta
Pelet, nasuprot gorivima baziranim na nafti i uglju, ne sadrži supstance koje su toksične za ljude i okolinu. Materijal potreban za proizvodnju je od visoko kaloričnog drveta. Moderna proizvodnja i propisani standardi kvaliteta doprinose da pelet ima ujednačenu gorivost i konstantnu energiju.

Prodajemo u džakovima od 15 kg. Na veće količine dogovor.

prevoz Mogućnost prevoza